Synstrening

Synstrening er en dokumentert behandlingsform for barn og voksne med samsyn-, konsentrasjon- og lese/skrivevansker. Symptomer kan være: – Holder tekst nære ved lesing – Oppmerksomhetsproblemer eller tretthet ved lengre tids …