Synstrening

80 % av sanseinntrykkene går via øynene. Synstrening/synsterapi brukes for å bedre øyemotorikk og fokuseringsevne. Vi kan trene øynene for og raskere oppfatte alt rundt oss. Ved å bruke øynene mer effektivt når vi gjør nærarbeid er det mulig å lese fortere, huske bedre og nyttiggjøre seg denne informasjonen raskest mulig. Øyemuskler kan trenes like mye som andre muskler i kroppen. Styrke øvelser gjøres og repeteres for å bli mer presis i bruken av øyene. Synstrening trener øyenene til å takle ulike form for visuelt stress. Har vi problemer her så har vi det som kalles et samsynsproblem.
 
Visuellt stress eller samsynsproblemer kan skyldes flere faktorer:

1. Refraktiv (nærsynt, langsynt, astigmatisme etc).

2. Akkomodativ (lesebehov).

3. Binokulære avvik (samsyn).

4. Tilfeldige biologiske variasjoner.

 

Vi trener øyene ved binokulære(samsyns)problemer, lese/skrivevansker og ved strabisme(skjeling)/amblyopi behandling. Synstrening har også god effekt ved hodeskader og hos pasienter som har hatt hjerneslag.

Barn med ADHD har stor nytte av slik type trening.

 

Symptomer på visuelt stress kan feks være:

1. Holder tekst nærme ved lesing.

2. Vrir hodet i en ekstrem stilling for å lese lettere.

3. Dekker til ett øye ved lesing.

4. Øynene skjeler etter langvarig lesing.

5. Dårlig kroppsholdning når en jobber på nært.

6. Oppmerksomhetsproblemer, tretthet ved lengre tids nærarbeid.

7. Beveger hodet frem og tilbake ved lesing istedenfor å bare bevege øynene.

8. Hjemmelekser tar lang tid.

9. Ser tåkete eller dobbelt av og til ved lesing, skriving eller foran pc.

10. Mister hvor man er i en tekst når kopiering skjer fra tavle til bok eller motsatt.

11. Skriver stygt og skrår linje når en skriver.

12. Bytter på b og d.

13. Hopper over linjer eller ord i tekst

14. Gjenkjenner ikke gjentagende ord i en tekst.

15. Bytter om og tar feil av tall på rekke og på linje.

16. Hodepine etter næroppgaver.

17. Svie og brenning i øynene etter næroppgaver.

18. Blinker hyppig.

19. Gnir seg ofte i øyene.

20. Vanskelig å gjenfortelle hva de har lest.

 

Vi skreddersyr et eget treningsprogram til hver enkelt utifra hva som skal trenes og hva vi ønsker å forbedre.

Klikk inn på linken for å se et eksempel på en treningsoppgave som gjøres hos oss og en mulig hjemmeoppgave:

Brock String Training Video.

 

I noen tilfeller brukes dataprogram som en treningsform i kontortrening og til trening hjemme.

Et program går over 4 – 12 uker. Hvor lang tid vi bruker avhenger av årsak, alder og motivasjon. Motivasjonen til pasienten, og eventuelt barnas foreldre, er viktige faktorer for og raskere nå målene vi setter oss for hvert treningsprogram.